Det är för närvarande tekniska

problem med streamingtjänsten.

En inspelning av begravningen kommer att läggas upp så snart som möjligt efter begravningen.